Malt Houses of Europe

SLAD IZ NAŠE PONUDE

ZA KUPOVINU SLADA NA DŽAK (25kg) POPUST 10%
Detaljnije Proizvod

VALLEY KING - Pale Ale

215 RSD

Detaljnije Proizvod

BEASTLY - Pilsen

210 RSD

Detaljnije Proizvod

WISE GUY - Wheat

215 RSD

Detaljnije Proizvod

FREAK - Munich

215 RSD

Detaljnije Proizvod

VIENNA

225 RSD

Detaljnije Proizvod

Maris Otter

255 RSD

Detaljnije Proizvod

Melanoidin

275 RSD

Detaljnije Proizvod

Cara malt

275 RSD

Detaljnije Proizvod

Black malt

295 RSD

Detaljnije Proizvod

Medium Crystal

275 RSD

Detaljnije Proizvod

Light Crystal

275 RSD

Detaljnije Proizvod

Chocolate 900

295 RSD

Detaljnije Proizvod

Roasted Barley

295 RSD

Detaljnije Proizvod

Amber

280 RSD

Detaljnije Proizvod

BALMY SKIES – Mild Ale / BISCUIT

270 RSD

Detaljnije Proizvod

Extra Pale Ale

275 RSD

Detaljnije Proizvod

Torrefied Wheat

260 RSD

Detaljnije Proizvod

Rye Ražani slad

250 RSD